Фондация IDEA с първа безплатна книга за GDPR

Новоучредената Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (IDEA), която е първата по рода си в България общност с мисия за едно по-хуманно развитие на технологиите, представи своето първо издание, посветено на темата „Privacy by Design“. Авторския труд разглежда концепцията, която е свързана с поверителност на данните по дизайн, както и най-доброто от практиката на индустриални лидери.

Книгата „Privacy by Design: Принципи, практики и технологии“ е с автори доц. д-р Антон Герунов, инж. Димитър Шалварджиев и адв. Димо Господинов. Те разглеждат въпросите на информационната сигурност и защитата на личните данни, които добиват все по-критични измерения за съвременния бизнес и обществен живот. Авторите обръщат внимание и на това, че в забързания и натоварен информационен свят, регулаторите все повече си дават сметка, че средният човек няма реалната възможност да разбере опасностите, които го обграждат и да защити ефективно правата си. Затова класическата парадигма на „реакционността на правото“ отстъпва пред модерни подходи, залагащи повече на проактивността, превенцията и активната роля на икономически силните страни – организациите, обработващи данни. Една от тези модерни политики за защита на данните, която се налага като глобален стандарт е именно „Privacy by Design“ („Неприкосновеност по дизайн“).

С влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), принципите на тази политика станаха задължителни за ЕС и ЕИП, а чрез нормата на чл.25 се гарантира осигуряване на неприкосновеност на личните данни на етапа на проектиране на всяка информационна система. Според авторите обаче, практическото приложение на тези принципи остава неясно близо година след влизането в сила на GDPR през 2018-та. Поради комплекса от юридически, организационни и технологични аспекти, много компании все още не могат да приложат формален и ефективен процес за изпълнение на това задължение.

„Privacy by Design: Принципи, практики и технологии“ е специално издание, чрез което Фондация IDEA има за цел да помогне на бизнеса и публичния сектор при прилагането на най-високи стандарти и добри практики за опазването на неприкосновеността на личните данни в техните информационни системи. Книгата е безплатна и може да бъде открита в сайта на Фондация IDEA.